Search
Close this search box.

Utvikling av nye løsninger

Med over 15 års erfaring innen produktutvikling i forsvar, sport, konsum og utdanning, har vi opparbeidet oss ekspertise og et bredt nettverk.

Vi bruker topp moderne verktøy for å raskt og effektivt utvikle prototyper, små produksjonsserier og fullskala produksjon.

I tillegg har vi samarbeidsbedrifter spesialisert innen elektro, material- og konstruksjonsanalyse, verktøyproduksjon.

Til alle som har en idè:

“De fleste ideer er dårlige, noen ideer er bra, og de beste ideene er dårlige lenge” – Ukjent opphav

“”Ideer er ikke verdt noen ting. All verdi ligger i gjennomføringen”

Det er flere mekanismer som oppstår når man kommer på og utvikler en idé eller løsning på et problem.

  1. Man blir investert i både prosjektet og ikke minst den løsningen man jobber med.
  2. Desto mer man jobber inn mot å løse den spesifikke utfordringen. Jo mindre, man mister synet av det store bildet. Går dette for langt, bommer man ofte på den utfordringen man ønsket å løse i utgangspunktet.

Disse to mekanismene fører til at man kan bli forelsket i sin egen løsning, denne ønsker man selvsagt å verne om. Dette er ikke unikt for produktutvikling. Men felles for alle former for utvikling.

Objektiv utvikling

Så hvordan kan man unngå å bli for invistert og forelsket i sin egen løsning på problemet eller utfordringen?

  • Del ideen din eller løsningen med andre, gjerne fremmede. Ta i mot inspillene du får og still deg selv spørsmålet om tilbakemeldingen stemmer.
  • Tving deg selv til å ta et skritt tilbake for så å komme opp med flere potensielle løsninger.
  • Lag en analyse der du og andre kan gi poeng til ulike kriterier relevant for utfordringen/problemet

 

Dette bør gjenntas flere ganger avhengig av kompleksiteten.

Pain points

“Pain Points” kan bli oversatt til utfordringer man møter på en reise.

Den vanligste bruken av ordet er i forbindelse med hvordan brukere eller kunder opplever å bruke en nettside.

Et eksempel på dette kan være hvor enkelt det er å benytte offentlige sider slik som NAV.no

I NAV.no sitt tilfelle er dette selvsagt en kjempeutfordring siden det er så stort spenn i ulike brukere og et enormt antall med tjenester.

Det er alltid verdt å vurdere hvilke “pain points” brukerne møter.

Men om du utvikler et produkt eller tjeneste vil prosessen din også inneholde noen “Pain Points”. Dette er det mange som ikke er så klar over.

Eksempler på “Pain Points” man møter som utvikler eller designer:

  • Salg! Det aller viktigste man i de fleste tilfeller kan gjøre for å verifisere løsningen.
  • Gjennomføre gode brukerundersøkelser med relevante personer eller bedrifter.
  •  “Kill your darlings” Vrake ideer som mangler essensielle elementer, spesielt om kundene ikke opplever at det problemet de har blir løst.

Men hva om noen stjeler ideen min? Jeg har jo ikke tatt noen patent.

Som denne artikkelen starter med. Ideen er ikke verdt noe, og sannsynligheten for at du møter noen som har både gjennomføringskraft, kapital og vilje til å ta din idé og gjennomføre den er minimal.

 

Det viktigste man kan gjøre for å oppnå suksess er å dele, med både potensielle kunder og andre som kan hjelpe på veien dit.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker hjelp eller råd til ditt prosjekt. Vi vil forsøke å hjelpe så godt vi kan.